మా గురించే ఎందుకు మాట్లాడుకుంటారు?

కథానాయికల మధ్య స్నేహంతో పాటు పోటీ కూడా ఉంటుంది. ఒకరి అవకాశాల్ని మరొకరు ఎగరేసుకుపోవడం చిత్రసీమలో చాలా సాధారణ వ్యవహారం. కానీ తమన్నా మాత్రం ‘ఎవరి కెరీర్‌ వాళ్ల చేతుల్లోనే ఉంటుంది. ఒకరి సినిమాల్ని మరొకరు లాక్కోవడం..Read more