మొహమాటం లేకుండా చెప్పేస్తా

కొద్దిమంది తారలపై ప్రేక్షకుల్లో ప్రత్యేకమైన అంచనాలు కనిపిస్తుంటాయి. ఒక కథ ఎంచుకొన్నారంటే అది కచ్చితంగా వినోదాన్ని పంచుతుందని నమ్ముతుంటారు. అలా ప్రేక్షకుల్లో ఎప్పటికప్పుడు నమ్మకాన్ని పెంచుతున్న తారల్లో రష్మిక మందన్న ఒకరు….Read more