ఇంటర్‌ తర్వాత…..లెక్కలేనన్ని… దారులు!

ఎంపీసీ సబ్జెక్టులతో ఇంటర్మీడియట్‌ పూర్తిచేసిన తర్వాత ఇంజినీరింగ్‌ లేదా బీఎస్సీ తప్ప మరొకటి వెంటనే తోచదు. కానీ దాదాపు అన్ని రకాల మార్గాల్లోకి ప్రవేశించే అవకాశం ఈ విద్యార్థులకు ఉంది. విభిన్న బ్రాంచీలతో ఇంజినీరింగ్‌…Read more

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s