Inspirational story of women empowerment Darshini

నన్ను చదువు మానేయమన్నారు!

కొందరికి ఆటలంటే ఇష్టం. మరికొందరికి కళలంటే ఆసక్తి. ఆమెకు మాత్రం చదువంటే ఇష్టం. కుటుంబ పోషణకు ఉద్యోగం చేయాల్సి వచ్చినా నానా కష్టాలు పడినా…continue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s