Expert Suggestion on Psychologist Issues

చెల్లి ఫోను చూసి.. షాకయ్యా!

ఇది నా చెల్లి సమస్య.  బీటెక్‌ రెండో ఏడాది హాస్టల్‌లో ఉండి చదువుతోంది. ఈ మధ్య ఇంటికి వచ్చినప్పుడు అనుకోకుండా తన ఫోను తీసుకున్నా.continue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s