Home remedies for hair fall

పట్టుకుచ్చులాంటి జుట్టుకి…

చాలామందికి చిన్న వయసులోనే జుట్టు విపరీతంగా రాలిపోతుంటుంది. ఈ సమస్యను దూరం చేసుకోవాలంటే ఇంట్లో కొన్ని నియమాలు పాటిస్తే సరిపోతుంది..continue

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s